Knight Bachelor

Dosłownie tłumacząc: „Rycerz Kawaler”. Tytuł honorowy, który nadaje król Zjednoczonego Królestwa. Istotą uroczystości jest nadanie Odznaki Rycerza Kawalera przez króla. Odznaczony może być tylko mężczyzna o obywatelstwie brytyjskim. Tytuł jest honorowy i nieprzechodni. Od momentu odznaczenia formalnie należy się zwracać do mężczyzn: „Sir (imię)(nazwisko)” lub „Sir (imię)”, a do żony odznaczonego „Lady (nazwisko)”.

A co z kobietami? Nie ma żeńskiej wersji Rycerza Kawalera, czyli odznaczenia, które było by na równi z Knight Bachelor. Kobietą nadaje się, albo odznaczenie, które ma wyższą rangę niż Knight Bachelor, czyli: Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (DBE) lub Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (DBE)