Elżbieta II

– panuje od 1952 roku

Elżbieta II, a tak właściwie to: Her Majesty Elizabeth II Queen of the United Kingdom and the other Commonwealth realms. Co dosłownie oznacza: Jej Wysokość Elżbieta II Król Zjednoczonego Królestwa i Wspólnoty Królestw. To trochę inne tłumaczenie niż zwyczajowe „Commonwealth realms” jako Wspólnota Narodów. Mam przypuszczenie, że polska szkoła i jej pochodne, muszą zaktualizować swoją wiedzę, mniej więcej o 300 lat. Wspólnota Królestw to 16 państw uznających Króla UK jako swoją głowę.